Aktivity programu

 

Zde je souhrn všech aktivit, kterými se snažíme dosáhnout úspěchu u vytyčených cílů programu.


Cíl 1. Spolupráce s místními vládními agenturami na vymáhání zákonů na ochranu outloňů.

Zabavování nelegálně prodávaných či držených outloňů:

The Kukang Rescue tým a členové SPORC při rozhovoru s původním majitelem outloňů během zabavování ve městě Balige

The Kukang Rescue tým a členové SPORC při rozhovoru s původním majitelem outloňů během zabavování ve městě Balige (Zdroj: Čižmářová, 2016)

Kromě provozu záchranného a rehabilitačního centra spolupracujeme na zlepšení vymáhání zákonů proti ilegálnímu obchodu s outloni váhavými s místní vládní agenturou BBKSDA Severní Sumatra (Úřad pro ochranu přírodních zdrojů). V rámci dohody spolupracujeme s BBKSDA Severní Sumatra, konkrétně s jejich jednotkou SPORC (Lesní policie rychlého nasazení), na zabavování ilegálně prodávaných či držených outloňů.

Zabavování mláděte outloně váhavého

Zabavování mláděte outloně váhavého (Zdroj: Čižmářová, 2016)


Cíl 2. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.

Rehabilitace outloňů:

Je nezbytné, aby existovalo zařízení, kam je možné zabavené outloně přemístit a kde se jim dostane odpovídající péče. Na Sumatře obdobná záchranná a rehabilitační stanice umožňující přijetí zabavených outloňů do dnešní doby chyběla. Absence takovýchto zařízení je velkou překážkou pro příslušné orgány při efektivním vymáhání daných zákonů.

V rámci záchranného programu The Kukang Rescue Program jsme ve vesnici Bandar Baru takovéto záchranné a rehabilitační centrum vybudovali. Je vzdáleno pouze hodinu a půl od hlavního města Sumatry Medanu. Máme tedy strategicky snadný přístup ke kancelářím vládních úřadů, přepravě, dobře vybaveným nemocnicím i laboratořím. Záchranné a rehabilitační centrum se v současné době skládá ze zázemí pro Kukang tým, kanceláře se sociálním zařízením, kliniky s izolací a karantény. Klinika je v současné době vybavena základním veterinárním a chirurgickým vybavením, izolačními bednami a vyšetřovacím stolem, který odpovídá veterinárnímu standardu. Karanténa je vyvýšena půl metru nad zem kvůli hygieně a minimalizaci rizika přenosu parazitů a má vlastní čistící systém se septikem. Na pozemku je stále dostatek prostoru na další plánovaný a nezbytný rozvoj.

Outloň váhavý v karanténě

Outloň váhavý v karanténě (Zdroj: Čižmářová, 2016)

Po příjmu outloni podstupují základní veterinární vyšetření. Pokud outloně ze zdravotních důvodů není nutné ponechat v izolaci, jsou na nezbytně nutnou dobu přemístěni do karantény. Po karanténě následuje rehabilitační proces, který v ideálním případě bude končit jejich vypuštěním zpět do volné přírody.

Prohlídka chrupu

Prohlídka chrupu (Zdroj: Čižmářová, 2016)


Cíl 3. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů.

Osvětové přednášky na místních školách:

Podle výzkumu International Animal Recue (Yasan IAR Indonesia), který byl zaměřen na majitele outloňů v Indonésii, je zřejmé, že studenti tvoří velké procento lidí, kteří si outloně pořizují. To je jeden z důvodů, proč organizujeme osvětové akce na místních školách.

Přednáška na škole SMA Katolik Bandar Baru

Přednáška na škole SMA Katolik Bandar Baru (Zdroj: Čižmářová, 2016)

Hlavní náplní těchto akcí je přednáška, diskuse a jednoduché vědomostní soutěže. Všichni studenti také na začátku vyplňují jednoduchý dotazník, kterým si ověřujeme jejich přístup a znalosti o ochraně zvířat. Stejný dotazník vyplňují i po přednášce. Pomocí porovnání obou dotazníků pak ověřujeme pozornost studentů a efektivitu celé akce. Hodnocení výsledků nám pomáhá zlepšovat metodiku těchto osvětových akcí.

Ocenění studenti ze školy SMP Negery 2 Sibolangit

Ocenění studenti ze školy SMP Negery 2 Sibolangit (Zdroj: Čižmářová, 2016)

Anti-konfliktní tým a práce s farmáři:

Brožura - jak svou farmu chránit před zvířaty a přitom je nechat žít

Anti-konfliktní tým pracuje s farmáři, kteří žijí a pracují hned na hranicích chráněného území. Farmy těchto farmářů jsou často navštěvovány divokými zvířaty, která ničí jejich úrodu. Cílem anti-konfliktního týmu je předcházet konfliktům mezi farmáři, outloni a dalšími druhy divokých zvířat. V současné době cílíme na vesnici Rajah Berneh u turisticky známé sopky Sibayak v oblasti Berastagi, konkrétně v oblasti Tongkoh, která je známou zemědělskou oblastí. Dále se zaměřujeme na vesnici Kuta Male, která přímo sousedí s chráněným územím ekosystému Gunung Leuser, a zavítali jsme také do oblasti sousedící s chráněným lesem Cagar Alam, který se nachází poblíž záchranného a rehabilitačního centra.

Diskuze s farmáři v Rajah Berneh o jejich problémech s divokými zvířaty

Diskuze s farmáři v Rajah Berneh o jejich problémech s divokými zvířaty (Zdroj: Řezníčková, 2016)

Ve všech případech jsme získali podporu místních starostů. V Rajah Berneh jsme společně se starostkou dokonce umístili informační ceduli, která informuje o ilegalitě lovu chráněných druhů zvířat. Tato cedule také upozorňuje na možné postihy při porušení tohoto zákona a je umístěna na strategickém místě, kde často dochází k lovu ohrožených druhů zvířat, jako jsou outloni, luskouni, zoborožci a další. Stejnou ceduli jsme umístili také u vjezdu do našeho záchranného a rehabilitačního centra.

Vyplňování dotazníku s farmářem v Tongkoh

Vyplňování dotazníku s farmářem v Tongkoh (Zdroj: Čižmářová, 2016)

Osvětové události na veřejných místech:

Organizujeme také osvětové akce na veřejných místech, kde se často schází velké množství lidí, kteří by mohli být potencionálními kupci outloňů. Cílem těchto akcí je informovat veřejnost pomocí diskuse a informačních materiálů o tom, že pořizovat si outloně je ilegální a že jsou to velmi nevhodní domácí mazlíčci.

Výstavba vzdělávací části záchranného centra:

Plánujeme v záchranném centru vybudovat také vzdělávací část. V této části centra bude probíhat osvěta široké veřejnosti využíváním klecí s trvale handicapovanými jedinci. Zabavení outloni mají často problémy se zuby, protože jim je obchodníci vytrhávají nebo uštípou, aby z nich udělali vhodnější domácí mazlíčky. Tito jedinci již bohužel nemohou být znovu vypuštěni zpět do volné přírody. Mohou se však stát ambasadory svého druhu tím, že pomohou vzdělávat lidi pomocí promyšlené metody. Cílem bude poukázat na chráněný status outloňů a nevhodnost jejich chovu jako domácích mazlíčků.

Internetová kampaň „I Am Not Your Toy!“:

Tato celosvětová kampaň je zaměřena proti popularizaci outloňů jako domácích mazlíčků na internetu. Cílem kampaně „I Am Not Your Toy!“ je informovat lidi o reálném pozadí těchto videí. Prvním krokem kampaně bylo vytvoření krátkého videa, které můžete shlédnout na serveru YouTube či na facebookové stránce kampaně. Toto video je na webových stránkách programu doplněno rozsáhlými informacemi včetně možností, jak může každý z nás pomoci, pokud sám zaznamená sdílení těchto "roztomilých" videí, fotografií apod.. Kampaň bude dále doplňována dalšími moderními nástroji, jako jsou animace, kresby, další videa apod.

Logo I am not your toy

I vy teď máte možnost nám pomoci tuto zprávu rozšířit dál do světa. Společně tak můžeme spojit síly a využít stále více populární sociální sítě a webové stránky k šíření osvěty o ochraně zvířat. Sdílejte spolu s námi toto video nebo přímo celou kampaň na vašich sociálních sítích a webových stránkách.


Cíl 4. Vytvoření indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.

V současné době se jádro indonéského týmu skládá ze zástupců vládních úřadů a jednotlivých zaměstnanců. Více podrobností o indonéském týmu naleznete zde: Kukang tým – Indonésie.

Kukang tym