Zoo Ostrava


Zoo Ostrava chová na ploše téměř 100 hektarů bezmála 4000 zvířat ve 400 druzích. Patří k nim vzácní zástupci exotické i místní fauny. V posledních letech prošel areál zoo výraznou proměnou - vznikají zde moderní chovatelská zařízení, rozšiřují se služby pro návštěvníky. Součástí areálu je i Botanický park protkaný stezkami o celkové délce 6 km. Zoo Ostrava je zapojena do řady programů na záchranu ohrožených druhů, od roku 2014 je hlavním partnerem Programu Kukang, který finančně podporuje, a zajišťuje tak nezbytné provozní náklady.

Oficiální webová stránka: http://www.zoo-ostrava.cz

 

Zoo Olomouc


Zoo Olomouc se může především pochlubit vynikající chovatelskou činností, o čemž svědčí pravidelné odchovy velmi vzácných a ohrožených druhů zvířat, která se běžně nerozmnožují v jiných zoologických zahradách. Celý areál prochází modernizací, což zvířatům přináší větší a prostornější výběhy a návštěvníkům například možnost se pomocí safari vláčku dostat do jejich bezprostřední blízkosti. Zoo Olomouc se také zapojuje do záchranných programů a reintrodukčních projektů. Naplňuje tak důležitou roli moderních zoologických zahrad, jejichž filozofie je podpora ochrany zvířat in-situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu. Od listopadu roku 2015 se stala druhým hlavním partnerem programu Kukang, čímž rozšiřuje svou podporu v ochraně zvířat i na vzdálenou Sumatru.

Oficiální webová stránka: http://www.zoo-olomouc.cz/

 

Zoo Liberec


Zoo Liberec byla založena v roce 1919, a je tedy nejstarší zoologickou zahradou v České republice. Zoo vlastní mezinárodně uznávané chovatelské zařízení, jímž prošly tisícovky nejrůznějších zvířat, stovky zaměstnanců a milióny návštěvníků. Zoo Liberec bude působit jako technická podpora programu Kukang zajišťující poradenství.

Oficiální webová stránka: http://www.zooliberec.cz

 

Zoo Hodonín


ZOO Hodonin Zoo Hodonín je zoologická zahrada nacházející se na severozápadním okraji města Hodonín. Jedná se o jednu z nejmladších zoo v České republice a oceňována je především díky svému přírodnímu rázu v krásném prostředí lužního lesa. Zoo Hodonín je parnerem záchranného programu Kukang od roku 2018.

Official Website: http://www.zoo-hodonin.cz/

 

Zoo Wroclaw


ZOO Wroclaw Zoologická zahrada ve Vratislavi (polsky Zoo Wroclaw) je nejstarší a počtem chovaných druhů největší zoologická zahrada v Polsku. V posledních letech je hodně vyhledávaná zvláště kvůli nově otevřené expozici Afrykarium - jedná se také o nejnavštěvovanější zoologickou zahradu v Polsku a pátou nejnavštěvovanější v Evropě. Zoo Wroclaw je parnerem záchranného programu Kukang je od roku 2018.

Official Website: http://zoo.wroclaw.pl/en/

 

IAR


International Animal Rescue (IAR) řídí záchranné a rehabilitační centrum pro outloně na Jávě. V tomto záchranném a rehabilitačním centru se v současné době vyskytuje více než sto zabavených outloňů, působí zde mnoho specialistů s několikaletou zkušeností v péči o outloně a jejich vypouštění zpět do přírody. Mají zde také zkušený veterinární tým proškolený v péči o chrup outloňů. Společná spolupráce programu Kukang a IAR umožňuje sdílení informací, zkušeností a lidských zdrojů.

Oficiální webová stránka: http://www.internationalanimalrescue.org

 

CCBC


Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) je sdružení nevládních organizací, které se společně snaží o ochranu biodiverzity v nejrůznějších koutech světa. Vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci, který umožňuje sdílet získané vědomosti a zkušenosti nejen z oblasti ochrany přírody a environmentální výchovy. V současné době působí 11 sdružených organizací na 4 kontinentech světa, přes Střední Ameriku, Evropu, Afriku až po jihovýchodní Asii.

Oficiální webová stránka: http://www.ccbc.cz/cz/

 

Ruffordova nadace


The Rufford Foundation je nadace založená ve Velké Británii. Jejím hlavním úkolem je nabídnout malé granty na projekty ochrany přírody v rozvojovém světě. Program Kukang od této nadace získal grant na rozvoj rehabilitačního centra, průzkum obchodu se zvířaty a vzdělávací účely.

Oficiální webová stránka: http://www.rufford.org/