Logo ISCP Logo zoo Ostrava

10. report – září/říjen/listopad 2015 – Zoo Olomouc druhým hlavním partnerem projektu

 

Po kratší pauze je zde nový report. V uplynulých třech měsících byla většina týmu v České republice, kde se nám povedlo dosáhnout hned několika úspěchů. Tím nejvýznamnějším je to, že projekt Kukang má druhého hlavního partnera, kterým se stala Zoo Olomouc. Zde je souhrn těch nejdůležitějších událostí doplněný mnoha fotografiemi.

Zoo Olomouc

Všechny moderní zoologické zahrady spojuje v současné době jednotná strategie, jejíž filozofie je ochrana druhů in-situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu. A právě Zoo Olomouc, která bezpochyby moderní zoologickou zahradou je, se stala druhým hlavním partnerem projektu Kukang, čímž rozšiřuje svou podporu v ochraně zvířat i na vzdálenou Sumatru.

Logo zoo Olomouc

Zoo Olomouc se může pochlubit především vynikající chovatelskou činností, o čemž svědčí pravidelné odchovy velmi vzácných a ohrožených druhů zvířat, která se běžně v jiných zoologických zahradách nerozmnožují. Celý areál prochází modernizací, což zvířatům přináší větší a prostornější výběhy a návštěvníkům například možnost se pomocí safari vláčku dostat do jejich bezprostřední blízkosti. Zoo Olomouc se také zapojuje do záchranných programů a reintrodukčních projektů. Od listopadu roku 2015 se zapojuje také do projektu Kukang. Zoo Olomouc je tedy kromě Zoo Ostrava a Zoo Liberec již třetí zoologickou zahradou, která oficiálně projekt Kukang podporuje.

Projekt „Koruna ze vstupu“ v Zoo Ostrava

Také Zoo Ostrava se snaží stále více následovat novodobou filozofii moderních zoologických zahrad, co největší možnou měrou podporovat ochranu zvířat a vyzdvihnout tak tento novodobý smysl zoologických zahrad. A právě díky této snaze a nemalému přičinění ředitele Zoo Ostrava Petra Čolase se povedl jeden z historických milníků této zoologické zahrady.

Od 14. října letošního roku, kdy zastupitelstvo města Ostrava svým usnesením jednomyslně podpořilo a schválilo návrh zoologické zahrady, se Zoo Ostrava zapojila do mezinárodního systému podpory záchrany ohrožených druhů zvířat a rostlin prostřednictvím projektu „Koruna ze vstupu“! Jak vyplývá z názvu tohoto projektu, ze vstupu každého návštěvníka Zoo Ostrava poputuje 1,- Kč na speciální účet, který bude čerpán výhradě na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě. S ohledem na průměrnou roční návštěvnost zoologické zahrady se očekává, že se výše této finanční podpory bude pohybovat okolo 500 tisíc Kč ročně. Díky tomuto systému podpory bude Zoo Ostrava moci pomáhat ochranářským projektům realizovaným přímo v místě výskytu ohrožených druhů zvířat i rostlin (tzv. in-situ), a to jak v České republice, tak i kdekoli jinde ve světě. Projekt Kukang se stal jedním z podporovaných projektů! O projektu „Koruna ze vstupu“ i o tom, jak podpoří projekt Kukang, se více dozvíte i z této reportáže České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1187758204-zajimavosti-z-regionu-ostrava/415231100232046-zajimavosti-z-regionu/ (čas reportáže je 13:20). Děkujeme Zoo Ostrava i všem návštěvníkům!

Plakat

Plakát, který bude umístěn před vstupem do Zoo Ostrava a díky kterému bude každý návštěvník vědět, že již pouhou návštěvou zoo pomůže přežít nejen zvířatům chovaným v rámci mezinárodních záchranných chovů v lidské péči (v zoo), ale i zvířatům (a rostlinám) v místech jejich původního výskytu.

Série přednášek v České republice

V průběhu září, října a listopadu se uskutečnila série prezentací projektu Kukang v České republice. První zářijová přednáška, určená pro veřejnost i zaměstnance, se konala 3. 9. v Zoo Ostrava a byla zajímavá tím, že po ní návštěvníci vydrželi diskutovat o outloních a dalších tématech asi dvě hodiny. Díky této přednášce vyšel také článek na serveru www.novinky.cz, který je k nalezení zde: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1297-32973-aby-domaci-mazlicek-nekousal-vyrvou-mu-obchodnici-se-zviraty-zuby.html. Další přednáška pro veřejnost i zaměstnance proběhla 26. 9. v Zoo Hodonín. Následující měsíc se konalo přednášek hned 13. První byla 20. 10. v rámci konference s názvem "Otazníky kolem CITES 2015“ na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dalších 12 přednášek organizovaných paní učitelkou Helenou Vimmerovou proběhlo na Základní škole SNP 6 v Ústí nad Labem ve dnech 22. - 23.10. Z této série přednášek žáci dokonce natočili reportáž do školní televize, kterou najdete zde: http://zssnp6.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=611&Itemid=301 (2. vydání (listopad 2015) – čas reportáže je 6:00 – 10:00). Dětem celého druhého stupně této základní školy musíme moc poděkovat, protože uspořádaly pro projekt Kukang sbírku, v níž se jim podařilo vybrat úžasných 4 100,- Kč. V listopadu následovaly ještě dvě další přednášky. Opět v Zoo Ostrava přednášel 11.11. o celé organizaci ISCP její ředitel Rudianto Sembiring, který na několik týdnů navštívil Českou republiku a Německo. V této době se také zúčastnil konference TBCC (Tropical Biodiversity Conservation Conference) v Praze, přednášel i v Zoo Liberec a v Zoo Heidelberg a navštívil všechny sponzory organizace ISCP. Druhou listopadovou přednáškou bylo představení nové kampaně I am not your toy! uspořádané 29.11. v Café Lajka v Praze pro užší kruh příznivců našeho projektu.

Přednáška pro veřejnost v Zoo Ostrava Přednáška pro veřejnost v Zoo Hodonín

Přednáška pro veřejnost v Zoo Ostrava

Přednáška pro veřejnost v Zoo Hodonín

Děti ze ZŠ SNP 6 po přednášce Třída 6B ŽŠ SNP 6 Ústí nad Labem

Děti ze ZŠ SNP 6 po přednášce

Třída 6B ŽŠ SNP 6 Ústí nad Labem

Rudiho přednáška v Zoo Ostrava Z přednášky kampaně I am not your toy!

Rudiho přednáška v Zoo Ostrava

Z přednášky kampaně I am not your toy!

Druhý workshop linorytu, stánek v Zoo Děčín a na TBCC v Praze, Vánoční dílny v Lidových sadech a sbírka elektroniky

V pátek 2. října jsme v letenském ateliéru Kreslírna pořádali druhý workshop linorytu, kde se vyráběly tašky s potiskem outloňů. Hned následující den jsme se přesunuli do Zoo Děčín, kde jsme představili projekt na události organizované v rámci Mezinárodního dne zvířat. Stánek jsme měli také 3. - 4. 11. na druhém ročníku TBCC v Praze. Dne 28. 11. jsme se s naším stánkem zúčastnili tradičních Vánočních dílen v Lidových sadech, které byly pořádané Zoo Liberec a kde si děti mohly vyrobit vlastní vánoční výrobky, pochutnat si na sladkých outloních nebo kde si mohly nechat namalovat outloně na obličej.

Od října se také snažíme sehnat základní elektronické vybavení pro naše indonéské zaměstnance a asistenty. Jelikož nám postačí použité věci, napadlo nás oslovit naše fanoušky. Potřebujeme hlavně notebooky, digitální fotoaparáty, datové nosiče, plně funkční mobily, případně lepší čelovky. Není nutná špičková kvalita, naši zaměstnanci se zacházení s technikou stále učí a budou ji využívat na základní úkoly. U notebooku potřebujeme, aby zvládal základní práci s dokumenty, internetem a fotografiemi, a tak preferujeme elektroniku, kterou její majitelé již nepoužívají a nepotřebují. Do dnešních dnů se nám podařilo nashromáždit dva notebooky, které nám darovala Mona Lipi a Jitka Rynekrová! Jitka nám také darovala dva starší mobilní telefony a jeden další nám darovala také Irena Mrowiecová. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Workshop výroby tašek Hotové ručně vyráběné tašky

Workshop výroby tašek

Hotové ručně vyráběné tašky

Ředitelka Zoo Děčín Kateřina Majerová s Kukang taškou Káťa s Kukang stánkem na TBCC v Praze

Ředitelka Zoo Děčín Kateřina Majerová s Kukang taškou

Káťa s Kukang stánkem na TBCC v Praze

Vánoční dílny v Lidových sadech v Zoo Liberec Umělkyně Mona Lipi daruje projektu svůj notebook

Vánoční dílny v Lidových sadech v Zoo Liberec

Umělkyně Mona Lipi daruje projektu svůj notebook

Koalice proti palmovému oleji

V sobotu 14. 11. proběhla schůze užšího vedení Koalice proti palmovému oleji (http://www.stoppalmovemuoleji.cz/). A právě v tento den se projekt Kukang stal členem této Koalice jakožto první záchranný projekt. Projekt Kukang působí na Sumatře a právě deštné pralesy na Sumatře jsou jedno z nejpostiženějších míst na světě, k jejichž ničení dochází právě kvůli zakládání plantáží palmy olejné (Elaeis guineensis), z níž se získává palmový olej. Důkazem závažnosti tohoto problému byly letošní rozsáhlé požáry, které Indonésii proměnily v ohnivé peklo. V médiích se o tomto problému bohužel mluvilo velmi málo, nicméně jde o jednu z nejzávažnějších událostí, které se tento rok na Zemi udály, a pravděpodobně se jedná o zatím největší ekologickou katastrofu 21. století. Důvodem jsou letošní extrémní sucha způsobená klimatickým jevem El Nino, společně se zakládáním požárů za účelem odstranění lesů pro budoucí plantáže průmyslového dřeva nebo palmy olejné. A právě na problematiku palmového oleje se zaměřuje Koalice, jejímž členem jsme se stali.

Logo koalice proti palmovému oleji

Vizí Koalice proti palmovému oleji, se kterou se ztotožňujeme, je společnost, jež se navrací k využívání lokálních zdrojů a uznává hodnotu lidského zdraví, kde jsou olejnaté plodiny pěstovány na principech ekologického zemědělství, jsou šetrně zpracovávány a střídmě spotřebovávány především v místě produkce, kde je palmový olej produkován v rámci udržitelného zemědělství se zachováním biodiverzity deštných pralesů a původního způsobu života domorodých komunit, kde politici, výrobci i spotřebitelé upřednostňují vyvážený udržitelný rozvoj v souladu s naším zdravím, ochranou přírody a sociálními potřebami, kde původní příroda a obyvatelé nejsou vystaveni tlaku nadnárodních korporací, kde si lidé uvědomují nemateriální hodnoty, plantáže palmy olejné se zakládají mimo druhově bohaté deštné pralesy a kde se celosvětově rozšířené šetrné zemědělství zaměřuje na olejnaté plodiny lokálního původu. Stejně tak souzníme s jejími hodnotami, mezi které patří otevřenost a transparentnost, odbornost a zachování přírodního a kulturního dědictví, je nám přirozený soucit s živou přírodou ve smyslu respektu k přirozeným procesům planety Země, k potřebám lidí, zvířat, rostlin a k uchování nerostného bohatství.

Závěrem

V uplynulých třech měsících jsme odvedli velký kus práce, která ale nemusí být na první pohled vidět. Jednou takovou věcí je aktualizace webových stránek, kde odvedl skvělou práci náš webmaster Jarda s pomocí obrázků, které nakreslila talentovaná Lenka Vondráčková. Tato aktualizace se neplánovala náhodou. Připravujeme totiž dvě novinky, které budou brzy na webových stránkách spuštěny. První je jednoduchý e-shop, který bude spuštěn již před Vánoci. Druhou je již zmíněná kampaň „I am not your toy!“ (v překladu „Nejsem tvoje hračka!“). Tato kampaň bude primárně zaměřena proti videím na serveru youtube.com, kde se často vyskytují „roztomilá“ videa s outloni, které jejich majitelé lechtají, dávají jim rýžové kuličky nebo outloňům podstrkávají koktejlové deštníčky.

Lucie byla od 5. do 9. 10. na stáži na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, kde se věnovala především diagnostice endoparazitů. Jak na trvalých preparátech, tak i na živých exemplářích si vyzkoušela všechny důležité laboratorní metody průkazu parazitů. Tyto poznatky bude moci v budoucnu využít i v našem záchranném a rehabilitačním centru. Za umožnění stáže velice děkujeme celému Ústavu patologické morfologie a parazitologie VFU Brno a speciálně panu profesorovi Davidovi Modrému, paní doktorce Ladě Hofmannové a jejich kolegům.

Od prosince se zase začíná pracovat na plné obrátky i na Sumatře. Hned v prosinci se projekt Kukang zúčastní indonéského kola druhého ročníku TBCC (Tropical Biodiversity Conservation Conference), také workshopu na úřadě BBKSDA Sumatera Utara, který je zodpovědný za vymáhání zákonů na ochranu zvířat. Tento workshop je pořádán naší spřátelenou organizací IAR (International Animal Rescue) a bude zaměřen právě na problematiku ilegálního obchodování s outloni. V prosinci se také začne s pracemi na odvodnění části rozmočeného pozemku před naší kanceláří.

Na závěr bychom rádi poděkovali našemu hlavnímu partnerovi Zoo Ostrava, díky kterému jsme od pana Jiřího Barvíře v listopadu obdrželi sponzorský dar ve výši 50 000,- Kč! V následujících měsících se tak můžete těšit na pravidelné zprávy z druhého kola pokusu o ochranu outloňů na Sumatře!

Aktualizované webové stránky Záběr z videa kampaně „I am not your toy!“

Aktualizované webové stránky

Záběr z videa kampaně „I am not your toy!“

Část Kukang týmu Lucie při diagnostice parazitů

Část Kukang týmu

Lucie při diagnostice parazitů

František Příbrský

Koordinátor Projektu Kukang

Terénní pracovník Zoo Ostrava

Stav Kukang účtu


CZ - 10. report – září/říjen/listopad 2015 – Zoo Olomouc druhým hlavním partnerem projektu

EN - 10. report – September/October/November 2015 – Olomouc Zoo is the second main partner of the project