Logo zoo Ostrava Logo ISCP Logo zoo Olomouc

11. report – Prosinec/Leden 2015/2016 – kampaň „I Am Not Your Toy!“

 

Přelom roku 2015 a 2016 byl pro náš program velmi rušný jak na Sumatře, tak i na internetu. Na Sumatře došlo k dalšímu rozvoji záchranného a rehabilitačního centra, přibyli noví zaměstnanci a mnoho dalšího. Na internetu proběhlo spuštění kampaně nazvané I Am Not Your Toy!. Zde je souhrn těch nejdůležitějších událostí doplněný mnoha fotografiemi.

I Am Not Your Toy!

V minulém reportu jsme Vás informovali o připravovaném spuštění nové internetové kampaně I Am Not Your Toy!. A jak jsme slíbili, 10. ledna byla tato kampaň oficiálně spuštěna. Tato kampaň je zaměřena proti internetové popularizaci outloňů jako domácích mazlíčků. Dochází k tomu nejčastěji pomocí “roztomilých“ videí na serveru YouTube a sdílením na sociálních sítích. Profesorkou Annou Nekaris bylo již dokázáno, že tato videa mají přímý negativní vliv na ilegální obchod s outloni (více info: www.journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069215). Cílem kampaně I Am Not Your Toy! je informovat veřejnost o reálném pozadí těchto videí. Prvním krokem kampaně bylo vytvoření krátkého videa, které můžete shlédnout právě na serveru YouTube. Toto video jsme na našich webových stránkách doplnili rozsáhlými informacemi s vypsáním možností, co může každý z nás udělat, pokud sám zaznamená sdílení těchto "roztomilých" videí. Kampaň budeme dále doplňovat dalšími moderními nástroji, jako jsou animace, kresby, videa apod. Naše kampaň rovněž dále podporuje zprávu, kterou již několik měsíců šíří organizace International Animal Rescue se svojí kampaní Tickling is torture.

I am not your toy campaign

Video kampaně „I Am Not Your Toy!“: www.youtube.com/watch?v=3KVHlD0v_zI

Kampaň „I Am Not Your Toy!“: www.kukang.org/cz/i-am-not-your-toy

Facebook kampaně: www.facebook.com/kukang.iamnotyourtoy

Záchranné a rehabilitační centrum na Sumatře

V prosinci byly započaty úpravy přední části rehabilitačního centra za účelem jejího odvodnění. V rámci těchto úprav bylo před kanceláří vybudováno odvodňovací jezírko, za jezírkem a kolem kliniky poté byly vybudovány odvodňovací žlaby a bylo upraveno parkoviště tak, aby vytvořilo bariéru přitékající vodě. Po odvodnění byly v celé horní části centra vybudovány chodníčky.

Výkop odvodňovacího jezírka Vykopané odvodňovací jezírko

Výkop odvodňovacího jezírka

Vykopané odvodňovací jezírko

Komar při betonování žlabů Stavba odvodňovacích žlabů Stavba odvodňovacích žlabů

Komar při betonování žlabů

Stavba odvodňovacích žlabů

Stavba chodníčku ke klinice Stavba chodníčku ke karanténě

Stavba chodníčku ke klinice

Stavba chodníčku ke karanténě


Od druhé poloviny ledna má The Kukang Rescue Program dva nové stálé zaměstnance.

Prvním novým zaměstnancem je Berry Swandi. Berry je zaměstnán na pozici výkonného asistenta vedoucího programu. Berry je reprezentativní člověk se silnými komunikačními dovednostmi, je pečlivý, má výborný psaný i ústní projev, dobrou znalost anglického jazyka, umí pracovat s PC a má velmi pozitivní vztah k přírodě a ke zvířatům. Tyto Berryho vlastnosti přináší The Kukang Rescue Programu naděje na dlouhodobou spolupráci.

Výkonný asisten vedoucího programu Berry

Výkonný asisten vedoucího programu Berry

Druhým „novým“ zaměstnancem je od poloviny ledna Komar Karyadinata Gurusinga. S Komarem spolupracujeme více než rok, takže jeho schopnosti již tedy velmi dobře známe. Od poloviny ledna se Komar stal stálým zaměstnancem a je zaměstnán na pozici vedoucího stavitele a údržbáře. Komar je velmi zkušený stavitel, je schopný řešit technické problémy a je nezávislý. Další výstavba záchranného a rehabilitačního centra bude pod dohledem tohoto zručného stavitele.

Vedoucí stavitel a údržbář Komar

Vedoucí stavitel a údržbář Komar

Osvěta

Dne 3. prosince 2015 jsme měli příspěvek na odborném semináři s názvem "Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě", pořádaném Zoologickou zahradou Ostrava ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy. Jednalo se o 9. ročník tohoto semináře, který je určen ředitelům škol a školských zařízení všech typů a stupňů, koordinátorům environmentální výchovy, vyučujícím přírodovědně zaměřených předmětů, vedoucím přírodovědných kroužků a dalším zájemcům. Tématem tohoto ročníku byla "Ochrana biodiverzity". The Kukang Rescue Program představil prezentaci s názvem "Jak projekt „Koruna ze vstupu“ pomůže ochraně outloňů na Sumatře". Po přednášce byl všem posluchačům nabídnut vzdělávací balíček, který obsahuje texty, fotografie, loga, prezentaci a reporty. V případě zájmu o tento balíček a šíření osvěty o ochraně outloňů a problematice ilegálního obchodu se zvířaty nás kontaktujte na e-mailové adrese pribrsky.f@kukang.org

Dne 20. prosince 2015 jsme se připojili k týmu International Animal Rescue (IAR), který přijel do Medanu se svojí osvětovou kampaní Kukangku https://www.facebook.com/kukangkufanpage. Cílem bylo rozšířit povědomí o ilegalitě a nevhodnosti chovu outloňů jako domácích mazlíčků mezi širokou veřejnost. Výzkum IAR ukázal, že právě studenti tvoří velkou část lidí, kteří si kupují outloně jako domácí mazlíčky. Tato událost se proto uskutečnila na Merdeka Walk, což je nejznámější místo shromažďování mladých lidí v centru Medanu, hlavním městu Sumatry. Den po této události jsme se zúčastnili také workshopu, který IAR pořádali společně s BBKSDA Sumatera Utara v Medanu. Tento workshop byl zaměřen na rozšíření povědomí o problematice ilegálního obchodu s outloni mezi neziskové organizace a další instituce působící v provincii Severní Sumatra.

Dne 10. ledna 2016 jsme měli hned dva příspěvky na druhém ročníku konference Tropical Biodiversity Conservation Conferenc (TBCC), která se uskutečnila na půdě Universitas Sumater Utara (USU) v Medanu na Sumatře. The Kukang Rescue Program byl prezentován v příspěvcích s názvy "Possibilities of Involvement of University Students in Medan in a Project Aimed at Protecting of Greater Slow Loris" a "The Campaign „I am not your toy!“ in Response to the Popularization of Greater Slow Loris as Pets on the Internet".

V lednu jsme také poprvé nasadili Kukang anti-konfliktní tým, který má za úkol zjistit a řešit konflikty, které vznikají mezi farmáři pracujícími na hranicích s lesem a mezi outloni i dalšími divokými zvířaty, které v těchto lesích žijí. Práce s farmáři zahrnovala představení našeho projektu a zjišťování informací o konfliktech mezi farmáři a zvířaty. Farmáři, kteří chtějí outloně chránit, dostali nálepku "Pelindung Kukang" (Ochránce outloňů).

Konference pro školy v Ostravě IAR kampaň Kukangku v Medanu

Konference pro školy v Ostravě

IAR kampaň Kukangku v Medanu

IAR kampaň Kukangku v Medanu Workshop IAR na BBKSDA Sumatera Utara

IAR kampaň Kukangku v Medanu

Workshop IAR na BBKSDA Sumatera Utara

Mluvčí na TBCC na USU, Medan Selfie s anti-konfliktního týmu s farmáři

Mluvčí na TBCC na USU, Medan

Selfie s anti-konfliktního týmu s farmáři

Vyzpovídání farmářů Farmáři, kteří se právě připojili mezi „ochránce outloňů“

Vyzpovídání farmářů

Farmáři, kteří se právě připojili mezi „ochránce outloňů“

Vyplňování dotazníků s farmáři Nálepka „Pelindung Kukang“ (Ochránce outloňů)

Vyplňování dotazníků s farmáři

Nálepka „Pelindung Kukang“ (Ochránce outloňů)

Terénní práce

V lednu jsme také pokračovali v předběžném průzkumu další lokality, která by mohla být vhodná pro budoucí vypouštění zrehabilitovaných outloňů. Společně s několika dobrovolníky a místními průvodci jsme strávili několik dní v oblasti Tanah Karo, kde jsme narazili na divokého outloně, orangutany a mnoho dalších úchvatných živočichů. Hledáme lokalitu, která bude dostatečně velká a vhodná pro vypouštění zrehabilitovaných outloňů, ale současně bude izolovaná od dalších lokalit tak, že nevznikne riziko kontaktu vypuštěných outloňů s divokými outloni ze vzdálených lokalit. Cílem je minimalizovat rizika spojená s translokací zvířat.

Kukang tým při průzkumu lokalit pro vypouštění Divoký outloň váhavý

Kukang tým při průzkumu lokalit pro vypouštění

Divoký outloň váhavý

Dobrovolníci a návštěvy

Hned začátkem roku do rehabilitačního centra dorazili první letošní dobrovolníci a několik návštěv ze zoologických zahrad. Na měsíc přiletěla i PR manažerka programu Johana Rotterová, která se aktivně zapojila do průzkumu lokalit a do výuky angličtiny místních dětí. Další dobrovolníci Tereza a Jitka se zapojili do prací v rehabilitačním centru i aktivit anti-konfliktního týmu. Navštívit a pomoci dorazili také Jirka ze Zoo Ostrava, Eva ze Zoo Olomouc, Kristýna ze Zoo Dvůr Králové, Lukáš, Petra a Iva ze Zoo Hodonín, Marcela ze Zoo Lešná, Markéta ze Zoo Hluboká, Tereza, Alena, Petr, Ladislav, Nikola a Libor.

Návštěva ze zoologických zahrad Sázení za pomoci Evky (Zoo Olomouc) a Marcely (Zoo Zlín)

Návštěva ze zoologických zahrad

Sázení za pomoci Evky (Zoo Olomouc) a Marcely (Zoo Zlín)

Niky a Lůca při sázení živého plotu František, Jirka ze Zoo Ostrava a Lukáš ze Zoo Hodonín

Niky a Lůca při sázení živého plotu

František, Jirka ze Zoo Ostrava a Lukáš ze Zoo Hodonín

Terka a Jíťa při natírání kanceláře Nový rok v Kukang centru

Terka a Jíťa při natírání kanceláře

Nový rok v Kukang centru

Environmentální výchova se Standou Lhotou Místní děti s dobrovolníky po výuce angličtiny

Environmentální výchova se Standou Lhotou

Místní děti s dobrovolníky po výuce angličtiny

Závěrem

Internet v současné době pro outloně přináší spíše negativní popularizaci, která po nich zvyšuje poptávku v Asii i na dalších kontinentech. Mnoho lidí se nemůže ubránit roztomilosti outloňů a pořizují si je i přesto, že je to ilegální, jsou velmi nevhodným domácím mazlíčkem a v zajetí trpí. Lidé si v drtivé většině případů vědomě či nevědomě pořizují outloně, kteří jsou odchyceni z přírody. Roztomilost se outloňům stala prokletím a tato videa to otevřeně podporují. Zvyšující popularizace outloňů na internetu má negativní vliv na nabídku outloňů na černém trhu se zvířaty. Kampaní I Am Not Your Toy! se snažíme na tento moderní trend reagovat a využít stále více populární sociální sítě a webové stránky naopak k šíření osvěty o ochraně outloňů a jejich nevhodnosti jakožto domácích mazlíčků. Rádi bychom zde poděkovali skvělému malíři Jirkovi Houskovi, který pro nás vytvořil logo kampaně.

V prosinci jsme spustili na webových stránkách jednoduchý e-shop, kde je možnost si objednat propagační výrobky a podpořit tak náš program. E-shop funguje zatím v české verzi webových stránek. V blízké budoucnosti budeme e-shop dále vylepšovat. Na webových stránkách je nově k nahlédnutí také českou část Kukang týmu, kterou v následujícím měsíci rozšíříme o indonéskou část Kukang týmu.

V lednu jsme vybavili kliniku vyšetřovacím stolem, který jsme nechali vyrobit na míru tak, aby vyhovoval vzrůstu indonéských zaměstnanců. Tento vyšetřovací stůl odpovídá veterinárnímu standartu. Poděkování patří Johance, která zorganizovala několik událostí na získání financí pro tento stůl a všem, kteří na něj přispěli.

Vyšetřovací stůl Kukang tým na Sumatře

Vyšetřovací stůl

Kukang tým na Sumatře

František Příbrský
Koordinátor The Kukang Rescue Program
Terénní pracovník Zoo Ostrava


Stav Kukang účtu


CZ - 11. report – prosinec/leden 2015/2016 – kampaň „I Am Not Your Toy!“

EN - 11. report – December/January 2015/2016 – campaign „I Am Not Your Toy!“