1. report - říjen 2014 - návštěva IAR a začátek dlouhé cesty

 

Projekt Kukang se dostal do své další fáze, kterou je očekávaná realizace projektu na Sumatře. Já a Lucie Čižmářová jsme 13tého října v nočních hodinách přistáli v Jakartě a vše mohlo začít. První misí byla návštěva záchranného centra pro outloně International Animal Rescue (IAR) na Jávě.

Yayasan IAR Indonesia, Jáva, Bogor

Úroveň záchranného a rehabilitačního centra na Jávě je velmi vysoká. Centrum jsme navštívili z několika důvodů. Prvním a tím nejdůležitějším důvodem bylo domluvit budoucí spolupráci a možnost se učit od spousty profesionálů v perfektně fungujícím centru. Z počátku se vedení IAR zajímalo o naše plány a byli příjemně motivováni možností rozšíření ochrany outloňů na severní část Sumatry, kde ochrana těchto zvířat velmi pokulhává. Působištěm IAR je totiž Jáva a poměrně nově i úplný jih Sumatry, konkrétně provincie Lampung. Na severní část Sumatry však již nemají kapacitu i přesto, že velká část zabavených outloňů, kteří se do jejich centra dostanou, jsou právě outloni ze Sumatry.

Záchranné centrum Yayasan IAR Indonesia

Záchranné centrum Yayasan IAR Indonesia

Po prvních dnech na Jávě jsme usoudili, že budeme muset náš časový harmonogram trochu pozměnit, abychom nic zbytečně neuspěchali. V IAR se nám potvrdilo, že outloni se do centra často dostávají ve zbídačeném stavu, kdy trpí hypokalcémií, pneumonií, jsou dehydratovaní, vystresovaní z odchytu z přírody, převozu a podmínek, ve kterých byli drženi. Outloni často mají výživové potíže z důvodů špatné a jednotvárné potravy, kterou jim obchodníci poskytují. Nejintenzivnější veterinární péče je bezprostředně po zabavení, kdy je potřeba všem zvířatům (kromě běžné zdravotní prohlídky) provést prohlídku chrupu. Velká část zvířat se do centra dostane s vytrhanými zuby. Zbytky zubů je třeba pod anestézií odstranit, aby se zabránilo infekci, která by s největší pravděpodobností nastala (například po uvíznutí potravy v otevřených kanálcích). Z těchto důvodů bude v centru nutná neustálá veterinární péče. Díky těmto informacím bude nutné vytvořit veterinární tým, který bude muset být k ruce, vždy kdy to bude potřeba. Domluvili jsme, že až na Sumatře najdeme indonéského ošetřovatele a případně veterináře, tak se pojedou na několik týdnů vyškolit do centra IAR. Lucka, jakožto veterinární sestra, pojede na Jávu získat zkušenosti s ošetřováním outloňů a po dobu její přítomnosti na Sumatře, bude veterinární péči v našem centru vykonávat. Jeden večer jsme se zúčastnili monitoringu habituační klece, která je umístěna přímo v lese uprostřed hory. Z tohoto monitoringu Lucka také pořídila několik prvních snímků outloňů.

Outloň jávský (Nycticebus javanicus) - pár dní před vypuštěním

Outloň jávský (Nycticebus javanicus)- pár dní před vypuštěním

Tyto habituační klece skvěle připravují adepty pro vypuštění na okolní podmínky prostředí. Je to prostor 15x20 m velký, oplocený jen 1,5 m od povrchu země, s otevřeným prostorem v korunovém patře. Samozřejmě větve spojující okolní les jsou ořezané. Po několika týdenním pozorování chování adeptů pro vypouštění se vytvoří most spojující okolní prostředí a je na outloňovi, jestli se vydá objevit svou nově nabytou svobodu. Obdobný model plánujeme do budoucna i v našem centru. V IAR se nám potvrdilo, že model našeho centra byl nastaven správně, tudíž se stále budeme držet plánu připravit: vybavenou kliniku, izolační klece, karanténu, rehabilitační klece, socializační klece a zmíněné habituační (před-vypouštěcí) klece. Za možnost nahlédnout pod pokličku záchranného centra IAR jsme velmi vděčni a jsme hrdí, že s tímto centrem můžeme spolupracovat. Velké díky patří především velmi příjemným členům týmů IAR Richardu Moore, Tine Rattel and Karmele Llano Sanchez, kteří nám toho hodně ukázali a poradili.

Zpět v našem druhém domově na Sumatře

Po příletu na Sumatru nás čekalo setkání se členy organizace ISCP Rudim a Dedim, kdy jsme jim představili náš současný plán. Následně jsme se přesunuli do ISCP centra v Sibolangitu, který je vzdálen cca 50 km od hlavního města Sumatry Medanu. První týden jsme věnovali opravě/úpravě/přípravě našeho současného zázemí a domova pondoku, který se nachází přímo na pozemku ISCP centra. Po týdnu se pondok za velké pomoci Dediho a jeho bratra Agunga změnil z prázdné budovy na obyvatelný domek se stoly, kuchyňkou a místností na spaní. Také jsme si postavili provizorní sprchu u potoka a turecký záchod.

Práce na pondoku Pondok po úpravách

Práce na pondoku

Pondok po úpravách

Ve volných chvílích jsme však nezaháleli a začali se už informovat o situaci a stavu v okolních lesích, kde by se mohli vyskytovat outloni a kde bychom mohli v budoucnu najít místo pro vypouštění našich rehabilitovaných jedinců. Po domluvě jsme do dnešních dnů navštívili dvě z těchto lokalit. Na jedné z nich jsme během večera pozorovali hned 4 divoké outloně! Pravděpodobně jsme také pozorovali matku s mládětem. Tato lokalita je chráněným územím, je pravděpodobně vhodnou lokalitou s výskytem outloňů a vypadá to, že se stane naší první lokalitou, kterou se pokusíme chránit před přílivem pytláků. Také ji budeme vyhodnocovat jako vhodnou/nevhodnou pro případnou budoucí reintrodukci rehabilitovaných outloňů. Čeká nás mnoho nočních hodin strávených v této lokalitě a také se pokusíme navázat co nejlepší vztahy s obyvateli okolních vesnic.

Monitoring lokality s výskytem outloňů

Monitoring lokality s výskytem outloňů

Také se nám povedlo najít 6 členný tým studentů z Medanu (členové indonéské organizace „Přátelé přírody“), kteří s námi budou podle přesně daného postupu monitorovat trhy se zvířaty v Medanu. Odprezentovali jsme jim přednášku o našem projektu, našich plánech a po diskuzi jsme vytvořili strategický plán, jak postupovat. Jestli se nám tento tým osvědčí, budeme informovat IAR a jejich specialista na monitoring ilegálního obchodu se zvířaty nám sem přijede pomoci se zaškolením našeho týmu.

Plánování monitoringu trhů se zvířaty

Plánování monitoringu trhů se zvířaty

V pátek 24.10. a 31.10. jsme se připojili k pravidelné výuce angličtiny, kterou ISCP poskytuje zdarma pro děti z okolních vesnic. Dne 31.10. jsme také dětem ukázali a zapůjčili knihy darované organizací www.green-books.org, díky které v našem centru vzniká environmentální knihovna.

Výuka anličtiny pro místní děti Předání knih od green-books.org

Výuka angličtiny pro místní děti

Předání knih od green-books.org

Malý problém však máme s pozemkem. Stále máme možnost naše centrum začít stavět na současném pozemku ISCP. Na tomto pozemku se však již vyskytují loskutáci z projektu Hill Nias Myna, sojkovci z projektu Poksai a hmyzí dům z projektu Serangga Teppung. Usoudili jsme proto, že pro naše centrum potřebujeme více místa, abychom nebyli omezeni prostorem a byli jsme připraveni na rozšíření centra. K nutnosti rozšíření by mohlo dojít například v případě, že by došlo k velké zabavovací akci, kdy by bylo třeba ze dne na den rapidně zvýšit kapacitu centra (zkušenosti IAR). Byli jsme na prohlídce jednoho pozemku, nebyl však vhodný. Byl k němu špatný přístup, byl příliš hornatý, protékají jím dva potoky, které by mohly při prudkých deštích znamenat problém, navíc zavést k pozemku elektřinu by bylo příliš obtížné. Nechceme tedy nic uspěchat a chceme mít jistotu, že až centrum otevřeme, bude podchyceno maximální množství detailů a budeme mít připravenou strategii pro všechny naše aktivity, které směřují k ochraně zvířat a většímu porozumění lidí. Ještě nějakou dobu tedy potrvá, než začneme do centra přijímat zabavená zvířata, o to lepší to však pak bude.

Závěrem

Po prvních dnech strávených v Indonésii jsme stále pozitivně naladěni a věříme tomu, že pokud vše budeme dělat s maximálním nasazením, pokud nám bude přát štěstí a místní úřad pro vymáhání zákonů na ochranu zvířat BKSDA, tak můžeme opravdu vytvořit na Sumatře jedinečné místo. Toto místo může hrát významnou roli v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty a bude útočištěm pro ty outloně, kterým se roztomilost již stala prokletím a kteří zde mohou dostat druhou šanci na svobodný život.

Za možnost pokusit se pomoci zvířatům, která si sama pomoci nemohou, vděčíme Vám všem, co jste nás podpořili, či stále podporujete. Nemůžeme vyjmenovat jednoho po druhém, ale děkujeme Vám všem 75 investorům, kteří jste nám přispěli na nakopni.me a to díky tomu skončilo velmi úspěšně a povedlo se vybrat na stavbu kliniky částku 61.350 Kč. Děkujeme také Vám, co jste přispěli finančním darem na účet a těm kteří nás podporujete svými myšlenkami, výtvory, nápady a pozitivními slovy. Všeho si moc ceníme, pohání nás to dál a utvrzuje v tom, že to má smysl. Děkujeme také Zoo Liberec za jejich podporu a hlavně našemu hlavnímu partnerovi Zoo Ostrava, bez kterého by naše možnosti byly velmi omezené.

Všechny Vás také srdečně zveme na další charitativní akci na podporu Projektu Kukang, která nese název „Bazárek pro outloně“. Můžete si tam koupit něco nového do svého šatníku, pochutnat si na domácím pohoštění, nebo si zkusit kurz malby a kreslení. Můžete vzít i ty nejmenší, pro které bude připravené malování na obličej. Večer Vás čeká mimo jiné autorské čtení skupiny Čtyři na šňůře a bazárek bude zakončen pohodovou hudbou francouzského dua Overland Inn. Tuto akci má na svědomí naše PR manažerka Johanka Rotterová společně s ateliérem Malování Kreslení a za pomoci dalších členů našeho Kukang týmu, za což jim patří velké díky, jelikož vše dělají s velkým nasazením a nezištně.

Začíná tedy náš dlouhý boj a my se obrňujeme trpělivostí. Jak nám řekla Karmele na Jávě: „Buďte hodně trpěliví, toto je Indonésie“.

František Příbrský

Stav Kukang účtu


CZ - 1. report - říjen 2014 - návštěva IAR a začátek dlouhé cesty

EN - 1. report - October 2014 - návštěva IAR a začátek dlouhé cesty