Logo ISCP Logo zoo Ostrava

6. report - Březen 2015 – Klinika dokončena!

 

Veterinární klinika určená pro ošetřování outloňů byla v průběhu března dokončena. Dokončen byl také pondok a událo se toho ještě více. Zde je souhrn nejdůležitějších událostí, které se staly v březnu.

Druhý Kukang zaměstnanec

V minulém reportu jsme se zmínili o tom, jak je důležité vytvořit silný a stabilní tým Indonésanů a představili jsme Jendryho. Vedle Jendryho se stal v březnu naším druhým zaměstnancem Edo, který bude ošetřovatelem outloňů. Edo má zatím stejně jako Jendry částečný úvazek, ale svojí pracovitostí nás přesvědčuje o tom, že se stane regulérním zaměstnancem hned po příjmu prvního outloně.

Nový zaměstnanec Edo

Nový zaměstnanec Edo

Klinika dokončena

Veterinární klinika projektu Kukang byla v průběhu března dokončena. Srdcem kliniky je ošetřovna, kterou chceme vybavit vyšetřovacím stolem a lampou, základním chirurgickým vybavením a dalším základním vybavením, které je nezbytné pro ošetřování outloňů. Tato klinika bude kromě místnosti na ošetřování outloňů obsahovat také malou izolační místnost, kde budou umístěni jedinci vyžadující nepřetržitou péči. Tato izolační místnost bude obsahovat několik menších klecí umožňující snadnou manipulaci se zvířaty. Naším dalším úkolem je tedy kliniku vybavit. Zde je k nahlédnutí několik fotografií dokončené kliniky.

Noční pohled na kancelář Přípravna krmiv, která zatím slouží jako sklad Přípravna krmiv, která zatím slouží jako sklad

Noční pohled na kancelář

Přípravna krmiv, která zatím slouží jako sklad

Finišující práce na ošetřovně Dokončená klinika

Finišující práce na ošetřovně

Dokončená klinika

Kromě klininy byla dokončena také stavba pondoku. Tento pondok je situovaný vedle kliniky s výhledem na celé rehabilitační centrum. Pondok je určen pro vedoucího záchranného centra, který má tak nepřetržitý přehled o tom, co se v záchranném centru děje.

Finišující práce na pondoku Dokončený pondok

Finišující práce na pondoku

Dokončený pondok

Karanténa

V minulém reportu jsme Vám představili karanténu, která bude prvním bodem rehabilitačního procesu pro přijaté outloně. Její výstavba se také posunula. Zde je k nahlédnutí několik nových fotografií z výstavby karantény.

Natírání konstrukce pro karanténu Holá konstrukce karantény

Natírání konstrukce pro karanténu

Holá konstrukce karantény

Opletivování karantény Práce na karanténě

Opletivování karantény

Práce na karanténě

Vlastní čistička odpadních vod

Naše záchranné centrum chce jít místním obyvatelům příkladem nejen v tom, jak by měli přistupovat ke zvířatům, ale chceme jim také ukázat praktickou a levnou cestu, jak neznečišťovat své okolí, podzemní vody a řeky odpadními vodami ze svých domovů. Klinika i pondok mají postavenou svou vlastní čističku odpadních vod. Tato čistička je založena na třech základních krocích. Prvním je sedimentační septik, který slouží k mechanickému předčištění a sedimentaci nerozpustných složek, a který tu lidé v domácnostech běžně používají. Vývod z tohoto septiku však již vypouští do řek nebo nechávají vsakovat v okolí svých domovů. My si však jakékoliv znečištění okolí nemůžeme dovolit, proto náš sedimentační septik ústí do filtračního septiku. Filtrační septik je rozměrově stejně velký jako první sedimentační septik a skládá se ze dvou komor, které jsou propojeny v dolní části. První komora je na povrchu vyplněna většími kameny, kde dochází k mineralizaci a rovnoměrnému rozvodu přitékající vody. Tato voda protéká do spodní části první komory, kde je štěrk, který poskytuje vhodné podmínky pro mikroorganizmy vyžadující anaerobní prostředí, a které účinně odstraňují organické látky. Voda dále v dolní části první komory protéká do dolní části druhé komory, která je vespodu také vyplněna štěrkem. V této druhé komoře voda dále vtéká do horní části, kde se nachází filtrační materiál zvaný „hijuk“. Na tomto filtračním materiálu jsou opět umístěny větší kameny, z jejichž povrchu se voda odvádí z filtračního septiku dále. Všechny trubky, které rozvádí vodu od sedimentačního septiku dále, jsou také vyplněny zmíněným materiálem „hijuk“, aby byla voda zbavena všech hrubých nečistot. K rovnoměrnému rozvodu a profiltrování vody jsou přívodové trubky rovnoměrně proděravěny. Všechny trubky jsou umístěny na velkých kamenech, aby nedocházelo k jejich ucpání. Voda z filtračního septiku následně vtéká do třetího prostoru, kterým je bazének, kde se nachází vodní rostliny. Tento bazének je kořenovou čističkou, kde rostliny zbavují vodu dalších látek, které nebyly degradovány v předchozích krocích. Voda z bazénku je odváděna dále jako již pročištěná a zbavená všech nečistot.

Systém čištění jsme zvolili tak, aby byl finančně dostupný pro většinu místního obyvatelstva. U této čističky bude k nahlédnutí informativní tabule, kde bude jednoduše vysvětlen celý systém. Zájemcům o vytvoření podobného systému u svého domu, warungu nebo obchodu zdarma podrobně vysvětlíme, jak si můžou stejný čistící systém také vytvořit a vynasnažit se tak neznečišťovat své okolí a řeky. Zde je k nahlédnutí několik nových fotografií čistícího systému u kliniky a pondoku.

Zatím prázdné komory filtračního septiku kliniky První vrstva štěrku filtračního septiku kliniky

Zatím prázdné komory filtračního septiku kliniky

První vrstva štěrku filtračního septiku kliniky

Vrstva filtračního materiálu „hijuk“ a vrstva kamení Předpřipravené tři kroky čističky odpadních vod pondoku

Vrstva filtračního materiálu „hijuk“ a vrstva kamení

Předpřipravené tři kroky čističky odpadních vod pondoku

Plnění trubek filtračním materiálem „hijuk“ Plnění trubek filtračním materiálem „hijuk“ Dokončené čističky odpadních vod kliniky a pondoku Dokončené čističky odpadních vod kliniky a pondoku

Plnění trubek filtračním materiálem „hijuk“

Dokončené čističky odpadních vod kliniky a pondoku

Nové výrobky a Velikonoční dílny v Liberci

Také členové Kukang týmu v České republice mají za sebou další kus práce.

S pomocí Evy Šlosarčikové, Lucie Pavlačíkové a Kristýny Korecové Vám přinášíme nové výrobky, kterými jsou outloní náušnice, náhrdelníky a náramky v tematických barvách. Objednávky a distribuci těchto výrobků má na starost Eva a je možné ji kontaktovat na
e-mailu Bumble-Bee@seznam.cz nebo na jejím osobním facebookovém profilu: https://www.facebook.com/slosarcikova.evis?fref=ts. Níže se můžete podívat na několik fotografií těchto výrobků.

Outloní náušnice z fima Sada náhrdelník s náušnicemi z fima v tématických barvách Sada náhrdelník s náušnicemi z fima v tématických barvách

Outloní náušnice z fima

Sada náhrdelník s náušnicemi z fima v tématických barvách

Pletené náramky přátelství Pletené náramky přátelství

Pletené náramky přátelství

Pletené náramky přátelství

Projekt Kukang se 21. 3. zúčastnil libereckých Velikonočních dílen. Tuto událost měla na starost PR manažerka Johanka Rotterová. Na Velikonočních dílnách v libereckých Lidových sadech jsme měli outloní stánek, kde si návštěvníci mohli zakoupit naše trička, pexesa od Mony Lipi nebo vyzkoušet pyrografii. Děti mohly nakrmit hladového papírového outloně nebo hádat, kde všude outloni žijí, ale největší zájem byl o facepainting. Plánovali jsme na dětské obličeje malovat outloně, ale vyhráli motýli a kočky. České děti nám udělaly radost, protože ví, že je lepší mít doma kočku než outloně, který patří do přírody.

Outloní stánek na Velikonočních dílnách v Liberci Facepainting na Velikonočních dílnách v Liberci

Outloní stánek na Velikonočních dílnách v Liberci

Facepainting na Velikonočních dílnách v Liberci

Závěrem

Březen byl měsícem, kdy jsme dokončili dvě stavby našeho záchranného centra doplněné zmíněnými septiky. Další stavby by měly být dokončeny během následujících dvou měsíců. Poté bude naše rehabilitační centrum připravené na příjem prvních outloňů. V následujících měsících uděláme vše proto, abychom získali všechna potřebná povolení a mohli naše záchranné centrum slavnostně otevřít. V březnu jsme také levně pořídili projektovou motorku pro zaměstnance a do Zoo Medan se dostal další outloň. I tento outloň by měl být co nejdříve přemístěn do specializovaného záchranného centra. Není tedy na co čekat, není ani čas na odpočinek. Každý den, kdy nás něco zdrží, může znamenat to nejhorší pro outloně, které bychom mohli zachránit.

Noční pondok a klinika

František Příbrský

Koordinátor Projektu Kukang

Terénní pracovník Zoo Ostrava

Stav Kukang účtu


CZ - 6. report - březen 2015 – Klinika dokončena!

EN - 6. report - March 2015 – Clinic finished!